projektni partnerji

ALDA - Evropsko združenje za lokalno demokracijo

ALDA je francosko registrirano združenje, posvečeno spodbujanju dobre uprave in udeležbe državljanov na lokalni ravni v Evropski uniji, njenem sosedstvu in širše. ALDA je ključni deležnik na področju lokalne demokracije, aktivnega državljanstva in sodelovanja med lokalnimi oblastmi in civilno družbo v Evropi, njenem sosedstvu in po vsem svetu, predvsem prek participativnih metod in decentraliziranega sodelovanja. Kot osrednji element ALDA podpira državljane in skupine državljanov pri njihovih pobudah za izboljšanje svojega lokalnega okolja, gradnjo mostov z lokalnimi oblastmi, da bi to spremembo uresničili. ALDA je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo Sveta Evrope za koordinacijo in podporo mreže Agencij za lokalno demokracijo (LDAs), ki so samozadostne, lokalno registrirane nevladne organizacije, ki delujejo kot promotorji dobre uprave in lokalne samouprave, s katerimi ALDA sodeluje pri številnih dejavnostih.

ALDA is a membership-based organisation gathering today more than 350 members, including local authorities, associations of local authorities, and civil society organisations, coming from more than 45 countries in the enlarged Europe.ALDA is funded through membership fees, as well as project funding from the European Commission, the Council of Europe and other public and private donors.

ALDA je organizacija, ki temelji na članstvu, danes združuje več kot 350 članov, vključno z lokalnimi oblastmi, združenji lokalnih oblasti in organizacijami civilne družbe, ki prihajajo iz več kot 45 držav v razširjeni Evropi. ALDA se financira iz članarina, pa tudi iz projektnega financiranja s strani Evropske komisije, Sveta Evrope in drugih javnih in zasebnih donatorjev.

Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (PAYDAS)

PAYDAS je neprofitna izobraževalna ustanova, ustanovljena s ponovnim združevanjem izobraževalcev. Člani so predvsem učitelji v različnih vrstah organizacij na področju izobraževanja. Glavni cilj je vključiti umetnost v formalno, neformalno in neformalno izobraževanje. V tem okviru redne dejavnosti združenja vključujejo organizacijo usposabljanja, ki podpira razvoj podpornih izobraževalnih dejavnosti za trenerje, izobraževalce, posrednike v formalnem in neformalnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo tri glavna področja: izobraževanje za osebni in profesionalni razvoj, inovacije in digitalizacijo. Vodenje organizacij za vzajemno izobraževanje med učiteljskim osebjem in izobraževalno interakcijo je tudi eden od ciljev združenja. Ena naših glavnih poslanstev je spodbujanje podjetništva in osebnega razvoja. Naša organizacija se osredotoča tudi na razvoj nekaterih inovativnih izobraževalnih programov, modulov in orodij za podporo izobraževalnim vir

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je slovenska nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialne oskrbe, mladine in kulture. Naše poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. Naša dva vodilna programa se zato ukvarjata z vključevanjem socialno izključenih skupin in s spodbujanjem razvoja NVO ter civilnega dialoga. Naše dejavnosti v okviru programov se izvajajo s strokovnim in prostovoljnim delom. Spodbujamo vrednote solidarnosti, tolerance, prostovoljstva, aktivnega življenja, čistega okolja, zavedanja državljanstva in medkulturnega dialoga, udeležbo državljanov.

LudusXR

LudusXR je MSP s sedežem na Danskem, kjer smo specializirani za razvoj izkušenj z virtualno resničnostjo, računalniških iger in digitalnih orodij za učenje, izobraževanje in usposabljanje, zlasti v projektih ERASMUS+ / EU. Pred ustanovitvijo LudusXR smo v zadnjih 10 letih vodili IT oddelk v Središču za integracijo v občini Vejle na Danskem. Tu smo delali kot koordinatorji projektov, partnerji, razvijalci, zbiratelji sredstev, oddelki za prodajo in trženje in mnoge druge vloge. Z drugimi besedami, smo celoten paket.

Impact Hub Milano

Impact Hub srl Družba za koristi ima coworking lokacije v mestih Milano, Torino in Firence. Impact Hub Milano je del globalne mreže coworking prostorov in inkubatorjev, kjer imajo vlagatelji, mentorji, podjetja in startupi močan interes za ustvarjanje dobička in pozitivnega vpliva. Naš poslovni model temelji na 5 kategorijah dejavnosti:

  • Coworking dejavnosti, najem prostora za dogodke in upravljanje skupnosti
  • Izobraževalne dejavnosti za startup, poslovne angele in mentorje
  • Vlagateljske storitve za dve skupini poslovnih angelov: Angels4Impact in Angels4Women
  • Programi inkubacije in pospeševanja
  • Odprta inovacija

Impact Hub Innovation

Impact Hub Inovacija – Kraj, kjer lahko uspete. Ustvarjamo edinstven ekosistem priložnosti. Delimo naše dolgoletne izkušnje, dragoceno znanje in preverjene stike. Gradimo platformo za vse, ki si prizadevajo za pozitivno spremembo, trajnost in družbeno ali okoljsko korist. Lahko vam damo informacije o poslovanju v Češki republiki in o potrebah različnih skupin podjetnikov. Poleg tega vidimo za kulise socialnih podjetij. Z veseljem vas povežemo z zanimivimi udeleženci ali diplomanti naših pospeševalnih projektov ali predlagamo pravega govornika za vašo konferenco.

Tamara Tomášková

[email protected]