Create Up fremmelse af iværksætteri for kulturelle og kreative sektorer

Samfundet har brug for kunst og kultur. For at den kulturelle og kreative scene kan blomstre, skal kunstnere være frie og økonomisk stabile. Kom og ændr uddannelsen for kreative kunstnere sammen med os!

Hero Image v4

Hvordan virker det?

1

Kreativitetskompetenceramme for kulturelle og kreative industrier

Den kreative kompetenceramme for kulturelle og kreative industrier vil blive udviklet med henvisning til EntreComp(EC,2016) ramme. Med hjælp fra behovsanalysen, der blev udført i den indledende fase af outputtet, vil relevante kompetencer blive bestemt ud af de 15 kompetencer, som EntreComp introducerer. Ved at gøre dette vil kulturelle og kreative voksnes evner have stor værdi. Den læseplan, der vil blive udviklet som det pædagogiske indhold af O3/OOC, vil adressere 3 områder af EntreComp: (EC, 2016) for at forbedre borgernes iværksætteri. At engagere voksne elever kan være ganske udfordrende, især når betingelserne ikke er de rette. Det er en kraftfuld værktøjskasse, der kan hjælpe dig med at forbedre din træning. Og da voksne elever er en så mangfoldig gruppe, er det vigtigt at kende deres specifikationer, udfordringer og designe læringsoplevelsen i henhold til deres behov.

2

Selvvurderings- og anbefalingsværktøj til kreativ iværksætteri

Selvvurderings- og anbefalingsværktøj vil give undervisere et overblik over voksnes kulturelle og kreative iværksætterkompetencer i overensstemmelse med EntreComp-rammen. Det vil fremhæve de kompetencer, hvor de er stærke, og motivere dem til at arbejde for at forbedre deres digitale færdigheder. Indholdet vil blive tilpasset fra EntreComp.

3

Åbent onlinekursus for undervisere

En flersproget e-læringsplatform, med innovative e-læringskurser og OOC om kulturelle og kreative iværksætterkompetencer for undervisere, der arbejder med voksne, vil blive udviklet. Det pædagogiske indhold deraf vil blive udviklet med henvisning til læseplanen. Online kurser vil sigte mod at lette, at trænere tilegner sig de nødvendige færdigheder og viden.

Gå ikke glip af noget!

Vores konsortium

Projektet finder sted i 6 europæiske lande under beskyttelse af Erasmus+ programmet. Dette giver os mulighed for at trække på udenlandsk erfaring og drage fuld fordel af paneuropæisk samarbejde.

Jeppe Wichmann

[email protected]